Jord- og skogbrukstjenester

Den opprinnelige gårdsdriften med tilhørende skog var utgangspunktet for oppstarten til Rustad Gård AS. Vi har arealer med kornåkre og skogområder som vi selv dyrker og vedlikeholder. I tillegg til egen drift gjør vi også denne jobben for andre.

I dag har vi investert i maskiner som gjør at vi kan være meget effektive på jordene og i skogen, og vi har det mannskapet som trengs. Vi tilbyr nå disse tjenestene til andre gård- og skogbrukere på Romerike.

 • Våronn
 • Slådding
 • Såing, direktesåing
 • Harving
 • Tresking
 • Slåing av gress
 • Hogst av trær
 • Flytting av masse
 • Tømmerkjøring med tømmerhenger
 • Rydding av jordekanter
 • Kantklipping

Ta kontakt med oss for å få priser på tjenestene.