Jord- og skogbruk

Den opprinnelige gårdsdriften med tilhørende skog var utgangspunktet for oppstarten til Rustad Gård AS. Vi har store arealer med kornåkre og skogområder som vi selv dyrker og vedlikeholder. I tillegg til egen drift gjør vi også denne jobben for andre.

I dag har vi investert i maskiner som gjør at vi kan være meget effektive på jordene og i skogen, og vi har det mannskapet som trengs. Vi tilbyr nå disse tjenestene til andre gård- og skogbrukere på Romerike.

 • Våronn
 • Slådding
 • Såing, direktesåing
 • Slåing av gress
 • Harving
 • Tresking
 • Slåing av gras
 • Produksjon og salg av høyensilage til dyr
 • Hogst av trær
 • Produksjon av ved – vedsalg
 • Flytting av masse

Priser fås på forespørsel.